Skip to main content

Fivemci.com F.

Topluluk

Fivemci - Fivem Forum - FivemTürk'a hoş geldiniz!

Topluluk forumlarımıza hoş geldiniz; kendi topluluğunuzu etkin bir şekilde yönetmeniz, harika fikirler ve hizmetlerimiz için bize katılabilirsiniz.

970x90
Fivemci
En son düzenleme: 11-11-2021, 13:39 admin.
Aşağıda ki kodları herhangi bir scriptin client kısmına yazarsanız çalışmaya başlayacaktır.

Oyuna girince herhangi bir aracın öncelikle bagajını açmanız gerekmektedir. Ardından bagajın yanına gidip /bgir yazarak bagaja girebilirsiniz.


Kod:
GetEntityCoords(PlayerPedId()))
    end

    AttachCamToEntity(cam, PlayerPedId(), 0.0,-2.5,1.0, true)
    SetCamRot(cam, -30.0, 0.0, GetEntityHeading(PlayerPedId()) )
endlocal offsets = {
    [1] = { ["name"] = "vic", ["yoffset"] = 0.0, ["zoffset"] = -0.5 },
    [2] = { ["name"] = "taxi", ["yoffset"] = 0.0, ["zoffset"] = -0.5 },
    [3] = { ["name"] = "buccaneer", ["yoffset"] = 0.5, ["zoffset"] = 0.0 },
    [4] = { ["name"] = "peyote", ["yoffset"] = 0.35, ["zoffset"] = -0.15 },
    [5] = { ["name"] = "regina", ["yoffset"] = 0.2, ["zoffset"] = -0.35 },
    [6] = { ["name"] = "pigalle", ["yoffset"] = 0.2, ["zoffset"] = -0.15 },
    [7] = { ["name"] = "glendale", ["yoffset"] = 0.0, ["zoffset"] = -0.35 },
}RegisterCommand('bgir', function()
    player = PlayerPedId()
    local plyCoords = GetEntityCoords(player, false)
    local lockStatus = GetVehicleDoorLockStatus(vehicle)
    coordA = GetEntityCoords(player, 1)
    coordB = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(player, 0.0, 100.0, 0.0)
    vehicle = getVehicleInDirection(coordA, coordB)
    local OffSet = TrunkOffset(vehicle)
    if DoesEntityExist(vehicle) and IsEntityAVehicle(vehicle) and not inside and GetVehiclePedIsIn(player, false) == 0 then
        if lockStatus == 4 or lockStatus == 2 then
            TriggerEvent("notification","Araç kilitli.", 2)

        elseif GetVehicleDoorAngleRatio(vehicle, 5) ~= 0.0 then
            inside = true
            local d1,d2 = GetModelDimensions(GetEntityModel(vehicle))
            if OffSet > 0 then
                AttachEntityToEntity(player, vehicle, 0, -0.1,(d1["y"]+0.85) + offsets[OffSet]["yoffset"],(d2["z"]-0.87) + offsets[OffSet]["zoffset"], 0, 0, 40.0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
            else
                AttachEntityToEntity(player, vehicle, 0, -0.1,d1["y"]+0.85,d2["z"]-0.87, 0, 0, 40.0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
            end
            local testdic = "fin_ext_p1-7"
            local testanim = "cs_devin_dual-7"
            SetBlockingOfNonTemporaryEvents(player, true)
            SetPedSeeingRange(player, 0.0)
              SetPedHearingRange(player, 0.0) 
            SetPedFleeAttributes(player, 0, false)
            SetPedKeepTask(player, true)
            ClearPedTasks(player)
            RequestAnimDict('fin_ext_p1-7')
            while not HasAnimDictLoaded('fin_ext_p1-7') do
                Citizen.Wait(100)
            end

            TaskPlayAnim(player, testdic, testanim, 8.0, 8.0, -1, 1, 999.0, 0, 0, 0)
            if not (IsEntityPlayingAnim(player, 'fin_ext_p1-7', 'cs_devin_dual-7', 3) == 1) then
                Streaming('fin_ext_p1-7', function()
                    TaskPlayAnim(player, 'fin_ext_p1-7', 'cs_devin_dual-7', 1.0, -1, -1, 49, 0, 0, 0, 0)
                end)
            end

            SetVehicleDoorShut(vehicle, 5, false)
            while inside do
                Citizen.Wait(1)
                CamTrunk()
                car = GetEntityAttachedTo(player)
                carxyz = GetEntityCoords(car, 0)
                  local visible = true
                  DisableAllControlActions(0)
                  DisableAllControlActions(1)
                DisableAllControlActions(2)
                EnableControlAction(0, Keys['F'], true)
                  EnableControlAction(0, 0, true)
                  EnableControlAction(0, 249, true)
                  EnableControlAction(2, 1, true)
                  EnableControlAction(2, 2, true)
                  EnableControlAction(0, 177, true)
                EnableControlAction(0, 200, true)
                local d1,d2 = GetModelDimensions(GetEntityModel(vehicle))
                local DropPosition = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(vehicle, 0.0,d1["y"]-0.2,0.0)
                if DropPosition["x"] == 0.0 then
                    local vehCoords = GetEntityCoords(PlayerPedId())
                    DrawText3DTest(vehCoords.x, vehCoords.y, vehCoords.z, "[G] Bagajı Aç / Kapat | [F] Dısarı Çık")
                else
                    DrawText3DTest(DropPosition["x"],DropPosition["y"],DropPosition["z"],"[G] Bagajı Aç / Kapat | [F] Dısarı Çık")
                end

               

                           if IsDisabledControlJustReleased(0,47) then
                    if GetVehicleDoorAngleRatio(vehicle, 5) > 0.0 then
                        SetVehicleDoorShut(vehicle, 5, 1, true)         
                    else
                        SetVehicleDoorOpen(vehicle, 5, 1, true)
                        Citizen.Wait(500)
                        SetVehicleDoorOpen(vehicle, 5, 1, true)
                    end
                end

               

           

                    if IsControlJustReleased(0,23) then
                    DetachEntity(player)
                    ClearPedTasks(player)
                    CamDisable()
                    inside = false 
                      ClearAllHelpMessages()
                end
            end

            DoScreenFadeOut(10)
              Citizen.Wait(1000)
            CamDisable()
            DetachEntity(player)

            if DoesEntityExist(vehicle) then
                local DropPosition = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(vehicle, 0.0,d1["y"]-0.5,0.0)
                SetEntityCoords(player,DropPosition["x"],DropPosition["y"],DropPosition["z"])
            end
            SetVehicleDoorOpen(vehicle, 5, false)
            DoScreenFadeIn(2000)
        else
            TriggerEvent("notification","Bagaj kapalı.", 2)
        end
    end
end)

Citizen.CreateThread(function()
    TriggerEvent('chat:addSuggestion', '/bgir', 'Aracın bagajına girmek için kullanılan komut.')
end)function TrunkOffset(veh)
    for i=1,#offsets do
        if GetEntityModel(veh) == GetHashKey(offsets[i]["name"]) then
            return i
        end
    end
    return 0
endfunction getVehicleInDirection(coordFrom, coordTo)
    local offset = 0
    local rayHandle
    local vehicle


    for i = 0, 100 do
        rayHandle = CastRayPointToPoint(coordFrom.x, coordFrom.y, coordFrom.z, coordTo.x, coordTo.y, coordTo.z + offset, 10, PlayerPedId(), 0)
        a, b, c, d, vehicle = GetRaycastResult(rayHandle)
        offset = offset - 1

        if vehicle ~= 0 then break end
    end    local distance = Vdist2(coordFrom, GetEntityCoords(vehicle))
    if distance > 25 then vehicle = nil end
    return vehicle ~= nil and vehicle or 0
endfunction Streaming(animDict, cb)
    if not HasAnimDictLoaded(animDict) then
        RequestAnimDict(animDict)        while not HasAnimDictLoaded(animDict) do
            Citizen.Wait(1)
        end
    end    if cb ~= nil then
        cb()
    end
endisInTrunk = function()
    if inside == true then
        return true
    elseif inside == false then
        return false
    end
endfunction CamDisable()
    RenderScriptCams(false, false, 0, 1, 0)
    DestroyCam(cam, false)
end

Citizen.CreateThread(function()
    while true do
        player = PlayerPedId()
        local plyCoords = GetEntityCoords(player, false)
        local lockStatus = GetVehicleDoorLockStatus(vehicle)
        coordA = GetEntityCoords(player, 1)
        coordB = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(player, 0.0, 100.0, 0.0)
        vehicle = getVehicleInDirection(coordA, coordB)
        Citizen.Wait(500)
        if IsControlJustReleased(0,Keys['H']) then
            if DoesEntityExist(vehicle) then
            if IsVehicleSeatFree(vehicle,-1) then
            local clstveh = GetClosestVehicle(GetEntityCoords(PlayerPedId()), 3.0, 0, 70)
            if GetVehicleDoorAngleRatio(clstveh, 5) > 0.9 then
                    SetVehicleDoorShut(clstveh, 5)
            else
                SetVehicleDoorOpen(clstveh, 5)
            end
        else
            exports['mythic_notify']:SendAlert('inform', 'Aracın içinde birisi varken bagajı açamazsın.', 6500)
        end
    end

        end
end
end)

function VehicleInFront()
    local pos = GetEntityCoords(player)
    local entityWorld = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(player, 0.0, 6.0, 0.0)
    local rayHandle = CastRayPointToPoint(pos.x, pos.y, pos.z, entityWorld.x, entityWorld.y, entityWorld.z, 10, player, 0)
    local _, _, _, _, result = GetRaycastResult(rayHandle)
    return result

endBu kadar uğraşamam bana zor gelir derseniz direkt koyup start vermek istiyorum diyorsanız bu linkten indirin ardından resource klasörünün içine atıp server.cfg`ye ensure trunksystem yazabilirsiniz.

[Resim: bagaj.jpg]
[Resim: bagaj1.jpg]
Alıntı
1 Ziyaretçi
Task