You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

/BGİR | BAGAJA GİRME KOMUTU

/BGİR | BAGAJA GİRME KOMUTU

Fivemci
/BGİR | BAGAJA GİRME KOMUTU
Aşağıda ki kodları herhangi bir scriptin client kısmına yazarsanız çalışmaya başlayacaktır.

Oyuna girince herhangi bir aracın öncelikle bagajını açmanız gerekmektedir. Ardından bagajın yanına gidip /bgir yazarak bagaja girebilirsiniz.


Kod:
GetEntityCoords(PlayerPedId()))
    end

    AttachCamToEntity(cam, PlayerPedId(), 0.0,-2.5,1.0, true)
    SetCamRot(cam, -30.0, 0.0, GetEntityHeading(PlayerPedId()) )
endlocal offsets = {
    [1] = { ["name"] = "vic", ["yoffset"] = 0.0, ["zoffset"] = -0.5 },
    [2] = { ["name"] = "taxi", ["yoffset"] = 0.0, ["zoffset"] = -0.5 },
    [3] = { ["name"] = "buccaneer", ["yoffset"] = 0.5, ["zoffset"] = 0.0 },
    [4] = { ["name"] = "peyote", ["yoffset"] = 0.35, ["zoffset"] = -0.15 },
    [5] = { ["name"] = "regina", ["yoffset"] = 0.2, ["zoffset"] = -0.35 },
    [6] = { ["name"] = "pigalle", ["yoffset"] = 0.2, ["zoffset"] = -0.15 },
    [7] = { ["name"] = "glendale", ["yoffset"] = 0.0, ["zoffset"] = -0.35 },
}RegisterCommand('bgir', function()
    player = PlayerPedId()
    local plyCoords = GetEntityCoords(player, false)
    local lockStatus = GetVehicleDoorLockStatus(vehicle)
    coordA = GetEntityCoords(player, 1)
    coordB = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(player, 0.0, 100.0, 0.0)
    vehicle = getVehicleInDirection(coordA, coordB)
    local OffSet = TrunkOffset(vehicle)
    if DoesEntityExist(vehicle) and IsEntityAVehicle(vehicle) and not inside and GetVehiclePedIsIn(player, false) == 0 then
        if lockStatus == 4 or lockStatus == 2 then
            TriggerEvent("notification","Araç kilitli.", 2)

        elseif GetVehicleDoorAngleRatio(vehicle, 5) ~= 0.0 then
            inside = true
            local d1,d2 = GetModelDimensions(GetEntityModel(vehicle))
            if OffSet > 0 then
                AttachEntityToEntity(player, vehicle, 0, -0.1,(d1["y"]+0.85) + offsets[OffSet]["yoffset"],(d2["z"]-0.87) + offsets[OffSet]["zoffset"], 0, 0, 40.0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
            else
                AttachEntityToEntity(player, vehicle, 0, -0.1,d1["y"]+0.85,d2["z"]-0.87, 0, 0, 40.0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
            end
            local testdic = "fin_ext_p1-7"
            local testanim = "cs_devin_dual-7"
            SetBlockingOfNonTemporaryEvents(player, true)
            SetPedSeeingRange(player, 0.0)
              SetPedHearingRange(player, 0.0) 
            SetPedFleeAttributes(player, 0, false)
            SetPedKeepTask(player, true)
            ClearPedTasks(player)
            RequestAnimDict('fin_ext_p1-7')
            while not HasAnimDictLoaded('fin_ext_p1-7') do
                Citizen.Wait(100)
            end

            TaskPlayAnim(player, testdic, testanim, 8.0, 8.0, -1, 1, 999.0, 0, 0, 0)
            if not (IsEntityPlayingAnim(player, 'fin_ext_p1-7', 'cs_devin_dual-7', 3) == 1) then
                Streaming('fin_ext_p1-7', function()
                    TaskPlayAnim(player, 'fin_ext_p1-7', 'cs_devin_dual-7', 1.0, -1, -1, 49, 0, 0, 0, 0)
                end)
            end

            SetVehicleDoorShut(vehicle, 5, false)
            while inside do
                Citizen.Wait(1)
                CamTrunk()
                car = GetEntityAttachedTo(player)
                carxyz = GetEntityCoords(car, 0)
                  local visible = true
                  DisableAllControlActions(0)
                  DisableAllControlActions(1)
                DisableAllControlActions(2)
                EnableControlAction(0, Keys['F'], true)
                  EnableControlAction(0, 0, true)
                  EnableControlAction(0, 249, true)
                  EnableControlAction(2, 1, true)
                  EnableControlAction(2, 2, true)
                  EnableControlAction(0, 177, true)
                EnableControlAction(0, 200, true)
                local d1,d2 = GetModelDimensions(GetEntityModel(vehicle))
                local DropPosition = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(vehicle, 0.0,d1["y"]-0.2,0.0)
                if DropPosition["x"] == 0.0 then
                    local vehCoords = GetEntityCoords(PlayerPedId())
                    DrawText3DTest(vehCoords.x, vehCoords.y, vehCoords.z, "[G] Bagajı Aç / Kapat | [F] Dısarı Çık")
                else
                    DrawText3DTest(DropPosition["x"],DropPosition["y"],DropPosition["z"],"[G] Bagajı Aç / Kapat | [F] Dısarı Çık")
                end

               

                           if IsDisabledControlJustReleased(0,47) then
                    if GetVehicleDoorAngleRatio(vehicle, 5) > 0.0 then
                        SetVehicleDoorShut(vehicle, 5, 1, true)         
                    else
                        SetVehicleDoorOpen(vehicle, 5, 1, true)
                        Citizen.Wait(500)
                        SetVehicleDoorOpen(vehicle, 5, 1, true)
                    end
                end

               

           

                    if IsControlJustReleased(0,23) then
                    DetachEntity(player)
                    ClearPedTasks(player)
                    CamDisable()
                    inside = false 
                      ClearAllHelpMessages()
                end
            end

            DoScreenFadeOut(10)
              Citizen.Wait(1000)
            CamDisable()
            DetachEntity(player)

            if DoesEntityExist(vehicle) then
                local DropPosition = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(vehicle, 0.0,d1["y"]-0.5,0.0)
                SetEntityCoords(player,DropPosition["x"],DropPosition["y"],DropPosition["z"])
            end
            SetVehicleDoorOpen(vehicle, 5, false)
            DoScreenFadeIn(2000)
        else
            TriggerEvent("notification","Bagaj kapalı.", 2)
        end
    end
end)

Citizen.CreateThread(function()
    TriggerEvent('chat:addSuggestion', '/bgir', 'Aracın bagajına girmek için kullanılan komut.')
end)function TrunkOffset(veh)
    for i=1,#offsets do
        if GetEntityModel(veh) == GetHashKey(offsets[i]["name"]) then
            return i
        end
    end
    return 0
endfunction getVehicleInDirection(coordFrom, coordTo)
    local offset = 0
    local rayHandle
    local vehicle


    for i = 0, 100 do
        rayHandle = CastRayPointToPoint(coordFrom.x, coordFrom.y, coordFrom.z, coordTo.x, coordTo.y, coordTo.z + offset, 10, PlayerPedId(), 0)
        a, b, c, d, vehicle = GetRaycastResult(rayHandle)
        offset = offset - 1

        if vehicle ~= 0 then break end
    end    local distance = Vdist2(coordFrom, GetEntityCoords(vehicle))
    if distance > 25 then vehicle = nil end
    return vehicle ~= nil and vehicle or 0
endfunction Streaming(animDict, cb)
    if not HasAnimDictLoaded(animDict) then
        RequestAnimDict(animDict)        while not HasAnimDictLoaded(animDict) do
            Citizen.Wait(1)
        end
    end    if cb ~= nil then
        cb()
    end
endisInTrunk = function()
    if inside == true then
        return true
    elseif inside == false then
        return false
    end
endfunction CamDisable()
    RenderScriptCams(false, false, 0, 1, 0)
    DestroyCam(cam, false)
end

Citizen.CreateThread(function()
    while true do
        player = PlayerPedId()
        local plyCoords = GetEntityCoords(player, false)
        local lockStatus = GetVehicleDoorLockStatus(vehicle)
        coordA = GetEntityCoords(player, 1)
        coordB = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(player, 0.0, 100.0, 0.0)
        vehicle = getVehicleInDirection(coordA, coordB)
        Citizen.Wait(500)
        if IsControlJustReleased(0,Keys['H']) then
            if DoesEntityExist(vehicle) then
            if IsVehicleSeatFree(vehicle,-1) then
            local clstveh = GetClosestVehicle(GetEntityCoords(PlayerPedId()), 3.0, 0, 70)
            if GetVehicleDoorAngleRatio(clstveh, 5) > 0.9 then
                    SetVehicleDoorShut(clstveh, 5)
            else
                SetVehicleDoorOpen(clstveh, 5)
            end
        else
            exports['mythic_notify']:SendAlert('inform', 'Aracın içinde birisi varken bagajı açamazsın.', 6500)
        end
    end

        end
end
end)

function VehicleInFront()
    local pos = GetEntityCoords(player)
    local entityWorld = GetOffsetFromEntityInWorldCoords(player, 0.0, 6.0, 0.0)
    local rayHandle = CastRayPointToPoint(pos.x, pos.y, pos.z, entityWorld.x, entityWorld.y, entityWorld.z, 10, player, 0)
    local _, _, _, _, result = GetRaycastResult(rayHandle)
    return result

end


Bu kadar uğraşamam bana zor gelir derseniz direkt koyup start vermek istiyorum diyorsanız bu linkten indirin ardından resource klasörünün içine atıp server.cfg`ye ensure trunksystem yazabilirsiniz.

İndirme linklerini görebilmek için sitemize üye ol manız veya giriş yapmanız gerekiyor.Sitemize üyelikler ücretsizdir!
İndirme linklerini görebilmek için sitemize üye ol manız veya giriş yapmanız gerekiyor.Sitemize üyelikler ücretsizdir!
[Resim: bagaj.jpg]
[Resim: bagaj1.jpg]
En son düzenleme: 11-11-2021, 13:39 admin.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren fivemci.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.